Sunday, 24 May 2015

you just know; how to hide, how to lie

kendi ruhumuza özen göstermediğimiz zaman kaybımız iki yönlüdür: özensiz ruhumuz bir yandan fiiliyat olarak özen göstermeyi hayatımızın geri planlarına iter, yani ruhuna özen göstermeyenin ne kendi bedenine ne de bir başkasının ruhuna ve bedenine özen göstermesi söz konusu olabilir. ruhuna özen göstermeyen kişi, artık eşyaya ve yaratılmış olana karşı her türlü özensizliğin kaynaklarından biri haline gelir. diğer taraftan kendi ruhuna özen göstermeyen kimsenin, ruhuna özen gösteren diğer bir kişiyi tanıyabilmesi, farkedebilmesi de imkânsızdır. dolayısıyla özensizlik bütün üstün değerlerin yıkılıp gitmesi ve erdemle yüceltilmiş bütün tavırların yasaklanması, en azından gülünç kılınması için en uygun ortamı doğurur.

(faydasız randevu, ismet özel)

No comments:

Post a Comment