Saturday, 16 May 2015

kaptan arka kapı

millet olarak uzun boylu cümleler kuramıyor, konuşurken art arda üç beş düzgün cümle sarfedemiyorsak; bunun sebebi, okumuyor olmakla birlikte, dinlemeyi de bilmiyor oluşumuzdur. 

No comments:

Post a Comment