Wednesday, 18 March 2015

fuck pride. pride only hurts, it never helps

çünkü insan, haklı olduğu hâlde yenilebileceğini, zorbalığın gayrete boyun eğdireceğini, kimi zaman cesaretin mükafatının olmadığını.. öğrenmiştir.


(albert camus)

No comments:

Post a Comment