Friday, 2 September 2016

küfr ile belki amma zulm ile paydâr kalmaz memleket

allahım, zulümlerle dolu ülkemde, bana; zalim olmaktansa, mazlum olmayı lütfet. arz ederim.


No comments:

Post a Comment